5. Tư vấn, hỗ trợ pháp luật hôn nhân và gia đình

Hôn nhân gia đình là quan hệ đặc biệt và càng đặc biệt hơn nữa khi là quan hệ hôn nhân quốc tế. Trong tình hình các cuộc hôn nhân giữa người Việt Nam và người Hàn Quốc ngày càng tăng, các mối quan hệ trong gia đình đa văn hóa luôn có những bất đồng khó dung hòa. Nếu như cặp vợ chồng đã cố gắng hết sức để đạt được hạnh phúc gia đình, nhưng không thể thì giải pháp ly hôn trở thành hướng đi đúng đắn nhất nhằm giải quyết những mâu thuẫn kéo dài. Với mục tiêu hỗ trợ và bảo vệ quý khách hàng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình. Công ty Luật Law Win cung cấp các dịch vụ pháp lý như sau:
• Tư vấn, hỗ trợ thỏa thuận tiền hôn nhân;
• Tư vấn, hỗ trợ xử lý vi phạm pháp luật Hôn nhân gia đình;
• Tư vấn, hỗ trợ thủ tục cho và nhận con nuôi;
• Tư vấn, hỗ trợ thủ tục yêu cầu Tòa án xác định cha cho con;
• Tư vấn, hỗ trợ ly hôn;
• Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề tài chính như: phân chia tài sản và nghĩa vụ cấp dưỡng;
• Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến giám hộ và chăm sóc con;
• Tư vấn, hỗ trợ việc giám hộ và chăm sóc con.