1. Hỗ trợ đầu tư tại Hàn Quốc

Việc ký kết hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) được ký kết vào ngày 5/5/2015 và có hiệu lực vào ngày 20/12/2015 là một “đòn bẩy” để tạo ra những cơ hội mới, những lợi ích mới cho cả hai phía. Song song với số lượng dự án đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam tăng, hàng hóa Việt Nam cũng đổ bộ vào Hàn Quốc ngày càng tăng. Ngoài các thủ tục mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa, nhiều cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam đang tìm cách để tăng sự hiện diện thương mại tại Hàn Quốc như thành lập công ty, văn phòng đại diện, chi nhánh. Nắm bắt được như cầu của khách hàng, công ty luật Law Win cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan. Cụ thể:

  1. Hỗ trợ thành lập tư cách pháp nhân
  2. Hỗ trợ, tư vấn đầu tư tại Hàn Quốc
  3. Hỗ trợ giải quyết các tranh chấp, tranh chấp hợp đồng bằng trọng tài
  4. Tư vấn chính sách thuế, luật lao động Hàn Quốc