3. Hỗ trợ giải quyết tranh chấp

Là hãng luật nội địa, chúng tôi có thế mạnh trong việc tham gia giải quyết tranh chấp tại tòa án Hàn Quốc, nơi luật sư nước ngoài không được quyền tham gia tranh tụng. Chúng tôi luôn sát cánh cùng khách hàng để giải quyết những tranh chấp của họ trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại tòa án các cấp và cả cơ quan trọng tài với tư cách là luật sư.

Trong rất nhiều trường hợp, chúng tôi được nhiều khách hàng tin tưởng ủy quyền với tư cách đại diện và thay mặt khách hàng tham gia đàm phán, hòa giải và dàn xếp các tranh chấp ngoài tòa án nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trên cơ sở lợi ích, chi phí, nhanh chóng và hiệu quả.

Các loại tranh chấp chúng tôi thường gặp và các dịch vụ pháp lý hỗ trợ gồm:

  • Tranh chấp công ty, hợp đồng thương mại, đầu tư, dân sự và lao động…
  • Tranh chấp trong quan hệ hôn nhân gia đình
  • Tư vấn cách thức giải quyết tranh chấp, đánh giá điểm yếu, điểm mạnh của các bên tranh chấp. Đưa ra những phương án cụ thể có lợi nhất trong quá trình đàm phán, hoài giải
  • Tu vấn quy trình thủ tục khởi kiện và hỗ trợ soạn thảo đơn khởi kiện, đơn phản tố, ý kiến
  • Tham gia tố tụng với tư cách luật sư, bảo về quyền và lợi ích hợp pháp cho thân thủ tại tòa án các cấp, tại trung tâm trọng tài hoặc tại các cơ quan tiến hành tố tụng khác
  • Đại diện ủy quyền, nhân danh khách hàng thực hiện các thực hiện các phương án cụ thể (đàm phán, hòa giải,…), thực hiện tất cả cácthủ tục luật định có liên quan theo từng vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.