6. Tham gia bảo vệ trong các vụ án dân sự, lao động

Các giao dịch dân sự, lao động, kinh doanh-thương mại, đặc biệt là giao dịch trong môi trường quan hệ quốc tế ngày càng sôi động và đa dạng, phức tạp, đi kèm với đó là những rủi ro pháp lý, biến cố ngày càng nhiều hơn và không thể lường trước được diễn biến và mức độ thiệt hại. Với nỗ lực bảo vệ khách hàng, các luật sư của Law Win luôn hướng tới mục tiêu giảm thiểu tối đa các rủi ro, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của Quý khách hàng:

– Luật sư tham gia tố tụng từ khi nhận được khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng dân sự.
– Luật sư sẽ đại diện khách hàng để xác minh, thu thập chứng cứ và cung cấp chứng cứ cho Toà án, nghiên cứu hồ sơ vụ án và được ghi chép, sao chụp những tài liệu cần thiết có trong hồ sơ vụ án để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp;
– Luật sư tham gia việc hoà giải trong quá trình diễn ra tố tụng;
– Luật sư tranh luận tại phiên toà nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.