Cho Hyung Lae

Luật sư Cho Hyung Lae

Luật sư đại diện chi nhánh Gwangju

Luật sư Cho Hyung Lae là luật sư đại diện văn phòng chi nhánh Gwangju của công ty luật Law Win. Luật sư Cho chuyên trong lĩnh vực luật hình sự, luật kinh doanh quốc tế và kế toán. Trước khi tham gia hoạt động tại công ty luật Law Win, luật sư Cho là luật sư thành viên tại công ty Luật Barungil và là cố vấn pháp lý tại công ty ô tô Kia. Ngoài hoạt động tại công ty, luật sư Cho còn tham gia nhiều tổ chức đoàn thể, hiện đang giữ chức phó chủ tịch Hội Luật học Luật hình sự Viện cao học chuyên ngành Luật trường đại học Korea, ủy viên hội Luật doanh  nghiệp Hàn Quốc, ủy viên Hội thông tin Kế toán Hàn Quốc.

Lĩnh vực hoạt động chuyên môn: Luật Hình sự, Luật kinh doanh Quốc tế, Kế toán

Thành viên tổ chức: Luật sư Cho Hyung Lae hiện đang là:

  • Phó chủ tịch Hội Luật học Luật hình sự Viện cao học chuyên ngành luật trường đại học Korea
  • Ủy viên hội Luật doanh nghiệp Hàn Quốc
  • Ủy viên hội thông tin Kế toán Hàn Quốc

Quá trình công tác: Trước khi tham gia công ty luật Law Win, luật sư Cho Hyung Lae là luật sư thành viên tại công ty Luật Barungil và Cố vấn pháp lý tại Công ty Ô tô Kia.

Quá trình đào tạo:

  • Thạc sĩ luật (Đại học Korea, Hàn Quốc)
  • Tiến sĩ luật (Đại học Choson, Hàn Quốc)

Hoạt động xã hội: Năm 2013, Ông vinh dự được làm đại diện Hàn Quốc tham gia The Harvard Project for Asian and International Relations Represent Korea (HPAIR).