Lee Ji Won

Luật sư Lee Ji Won

Luật sư thành viên (chi nhánh Busan)

Luật sư thành viên (văn phòng Busan)

Luật sư Lee Ji Won là luật sư chuyên trong lĩnh vực dân sự, làm việc tại văn phòng chi nhánh Busan của công ty luật Law Win. Bà chuyên tư vấn và hỗ trợ xử lý các vụ việc liên quan đến tranh chấp tài sản và bất động sản trong lĩnh vực dân sự. Bà tốt nghiệp thạc sĩ Luật tại đại học Quốc gia Busan, Hàn Quốc và tham gia huấn luyện nhiều khóa nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực bất động sản.

Đào tạo chuyên môn:

  • Thạc sĩ luật (Đại học Quốc gia Busan, Hàn Quốc)
  • Đỗ kỳ thi luật sư lần thứ 5
  • Hoàn thành chương trình bồi dưỡng chuyên môn về nhà ở diện tích nhỏ
  • Hoàn thành chương trình bồi dưỡng chuyên môn về tái phát triển, tái cấu trúc
  • Hoàn thành chương trình bồi dưỡng chuyên môn về kỹ thuật số trong Luật hình sự, giám định pháp