Lee Seung Woo

Luật sư Lee Seung Woo

Chủ tịch

Luật sư Lee Seung Woo là Chủ tịch – Luật sư điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của công ty luật Law Win. Ông là luật sư chuyên trong lĩnh vực hình sự và hôn nhân gia đình (ly hôn, phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân,…) được Hiệp hội Luật sư Hàn Quốc chứng nhận. Trước khi tham gia thành lập và điều hành công ty luật Law Win, ông điều hành văn phòng luật sư Beobsan, đồng thời tham gia nhiều hoạt động trong ngành Luật tại Hàn Quốc. Ông từng là luật sư Nhà nước của nhiều vụ án hình sự và tội phạm thanh thiếu niên.

Lĩnh vực hoạt động chuyên môn: Hình sự, gia đình (Chứng nhận chuyên môn do Hiệp hội luật sư Hàn Quốc cấp)

Quá trình công tác: Trước khi tham gia thành lập công ty, Luật sư Lee Seung Woo đã từng là:

  • Luật sư điều hành văn phòng luật sư Beobsan (tiền thân của Law Win)
  • Đã từng làm luật sư tại công ty luật Hanjung, công ty luật Law Sys;
  • Cựu uỷ viên Ban Phòng chống tội phạm đặc biệt phòng giám sát bảo hộ tỉnh Incheon
  • Cựu uỷ viên Uỷ ban Hoà giải của Toà án phía Đông Seoul
  • Luật sư chuyên bảo vệ trẻ vị thành niên trong các vụ án hôn nhân gia đình
  • Luật sư giám hộ chuyên môn tại Tòa án gia đình Seoul
  • Luật sư chỉ định trong các vụ án hình sự

 

Đào tạo chuyên môn:

  • Đỗ kỳ thi tư pháp: 47

Hoàn thành khóa bồi dưỡng tư pháp kỳ: 37