Bae Kyung Min

Luật sư Bae Kyung Min

Luật sư thành viên (chi nhánh Busan)

Luật sư Bae Kyung Min là luật sư chuyên trong lĩnh vực hình sự của công ty luật Law Win tại văn phòng chi nhánh Daejeon. Luật sư Bae tốt nghiệp thạc sĩ Luật học trường đại học Dong-a, Hàn Quốc. Trong quá trình hoạt đông tại công ty luật Law Win, ông tích lũy được nhiều kinh n ghiệm thực tếvề áp dụng thực hành pháp luật, cùng với đó, ông không ngừng tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

Lĩnh vực hoạt động chuyên môn: Dân sự (chứng nhận bởi Hiệp hội Luật sư Hàn Quốc)

Đào tạo chuyên môn:

  • Thạc sĩ luật (Đại học Dong-a, Hàn Quốc)
  • Đỗ kỳ thi luật sư lần thứ 4
  • Hoàn thành chương trình bồi dưỡng chuyên môn đền bù xây dựng lần thứ 19