Kim Beom Won

Luật sư Kim Beom Won

Luật sư thành viên

Luật sư Kim Beon Won là luật sư chuyên trong lĩnh vực dân sự và hình sự của công ty lụaat Law Win. Trước khi tham gia công ty luật Law Win, luật sư Kim đã từng làm việc tại Ban Hòa giải của Toàn án Gia đình thành phố Seoul. Qua quá trình làm việc, ông đã đạt được nhiều kinh nghiệm về hòa giải, cũng như xử lý các vấn đề trong vụ việc hôn nhân gia đình thông qua hòa giải, giải quyết tranh chấp phát sinh ngoài tố tụng.

Lĩnh vực hoạt động chuyên môn: Dân sự (chứng nhận bởi Hiệp hội Luật sư Hàn Quốc)

Quá trình công tác: Trước khi tham gia thành lập công ty, Luật sư Kim Beom Won đã từng là Ủy viên Ban Hòa giải tại Tòa án Gia đình thành phố Seoul

Đào tạo chuyên môn:

  • Đỗ kỳ thi tư pháp thứ 55
  • Hoàn thành khóa bồi dưỡng tư pháp kỳ 45
  • Hoàn thành chương trình bồi dưỡng đặc biệt về tố tụng
  • Hoàn thành chương trình bồi dưỡng đặc biệt về biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng
  • Hoàn thành chương trình bồi dưỡng đặc biệt về bồi thường thiệt hại của Hiệp hội Luật sư Hàn Quốc