Kim Nakeui

Luật sư Kim Nakeui

Luật sư thành viên

Luật sư Kim Nakeui là luật sư chuyên trong lĩnh vực hình sự và dân sự. Trong quá trình hoạt động, bà chuyên xử lý các vụ án hình sự với trọng tâm là tội phạm kinh tế có tính chất nguy hiểm và phức tạp. Trong lĩnh vực dân sự, trước khi tham gia công ty Luật Law Win, Luật sư Kim đã từng có thời gian làm việc tại Ban Trọng tài Tòa án tỉnh Ulsan, qua đó đạt được nhiều kinh nghiệm về giải quyết các tranh trấp dân sự bằng con đường trọng tài.

Lĩnh vực hoạt động chuyên môn: Dân sự, Hình sự (Chứng nhận bởi Hiệp hội Luật sư Hàn Quốc)

Quá trình công tác: Trước khi tham gia công ty, Luật sư Kim Nakeui đã từng là Ủy viên Ban Trọng tài Tòa án tỉnh Ulsan

Đào tạo chuyên môn:

  • Đỗ kỳ thi tư pháp lần thứ 52
  • Hoàn thành khóa bồi dưỡng tư pháp kỳ thứ 42
  • Hoàn thành khóa bồi dưỡng chuyên môn của sở điều tra lập pháp Quốc hội Hàn Quốc
  • Hoàn thành khóa bồi dưỡng chuyên môn đền bù xây dựng lần thứ 16 của hội đồng trọng tài thương mại Hàn Quốc