Luật sư

Giới thiệu luật sư

Luật sư Lee Seung Woo

Chủ tịch
Luật sư hình sự và hôn nhân gia đình

Luật sư Lee Geum Ho

Luật sư điều hành
Luật sư dân sự, hình sự và hành chính

Luật sư Kim Nakeui

Luật sư thành viên
Luật sư hình sự và dân sự

 

Luật sư Kim Beom Won

Luật sư thành viên
Luật sư dân sự và hình sự

Luật sư Bae Kyung Min

Luật sư thành viên
Luật sư Hình sự

Luật sư Kim So Yeon

Luật sư đại diện văn phòng Daejeon
Luật sư về các vụ án bạo lực tình dục, tội phạm thanh thiếu niên, tội phạm kinh tế hình sự, dân sự

Luật sư Ruy Young Pil

Luật sư thành viên
Luật sư hình sự, dân sự và gia đình

Luật sư Cho Hyung Lae

 Luật sư đại diện văn phòng Gwangju

Luật sư Choi Yo Hwan

Luật sư thành viên
Luật sư về sở hữu trí tuệ, hình sự và dân sự