Thu hút đầu tư tài chính có phải là hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản?… Cách đối phó khi bị cuốn vào vòng lao lý.

[Kukje News 19102017]

Nhằm bảo vệ công dân và đảm bảo tính minh bạch của hệ thống tín dụng, pháp luật Hàn Quốc có quy định về “hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” như sau. Người có hành vi lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của người khác có thể bị xử phạt dưới 50 triệu won và phạt tù giam dưới 5 năm.