“Muốn được miễn truy tố cần Luật sư chuyên trong lĩnh vực Hình sự đồng hành vì “tỷ lệ vô tội trong vụ án hình sự chỉ là 2%”

[Kyunhyang News 25022016]

“Trong bối cảnh xã hội nhấn mạnh tầm quan trọng của xử tội tội phạm trong vụ án hình sự, luật sư bào chữa không thể đặt mục tiêu vô tội cho bị cáo, điều quan trọng là phải được miễn truy tố ngay trước giai đoạn tố tụng”.