Bị can đã được bảo lãnh cho tại ngoại nhưng tòa án vẫn tiếp tục tạm giam do nhầm lẫn…

[SBS News 26092016 Phỏng vấn Luật sư Lee Seung Woo]

Luật sư Lee Seung Woo “Bảo lãnh là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. Do đó, khi tòa án đã quyết định cho bảo lãnh, bị can sẽ được tại ngoại, cơ quan tiến hành tạm giam có trách nhiệm thả bị can khỏi phòng giam. Nếu sau khi có quyết định cho bảo lãnh mà cơ quan tạm giam vẫn tiếp tục tạm giữ thì đó là trái pháp luật”.